Tag Archives: کاربرد های محصولات شیمیایی مرک

مس سولفات (کات کبود)

مس سولفات (کات کبود)

مس سولفات (کات کبود) یکی از مواد شیمیایی صنعتی پرکاربرد مس سولفات (کات کبود) است. مس سولفات که تحت عنوان کات کبود هم شناخته می شود و از خانواده نمک ها به حساب می آید. فرمول شیمیایی این ماده CuSO4 یا ۵ آبه است. این ماده در میزان آبپوشیدگی با هم تفاوت دارد که همین […]

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان فروش مواد شیمیایی مرک آلمان در بسیاری ازکشور ها کارمند فروش دارد. شروع اقدامات مرک آلمان به قرن ۱۷ میلادی باز می گردد . زمانی که فردریش یاکوب مرک در آزمایشگاه کار می کرد. این دارو فروش از ناحیه ی شوینت بود. که مسئولیت ارث خانوادگی دار مشتات را برعهده […]