Tag Archives: تفاوت آب مقطر و آب دی یونیزه

آب مقطر

آب مقطر یکی از مواد شیمیایی صنعتی که به عنوان حلال در مواد شیمیایی دیگر استفاده می شود آب مقطر است. این ماده در واقع از همان آب معمولی به دست می آید. اما آب معمولی دارای ناخالصی است. با تبخیر آب و انجام عمل میعان آب مقطر به دست می آید. با انجام عمل […]